Quan Âm Thị Kính - Phần 1

Quan Âm Thị Kính - Phần 1

<p>Quan Âm Thị Kính là tên thông tục một sử thi Hán Nôm ba hồi xuất hiện hậu kỳ trung đại, có sức ảnh hưởng nhất định tới nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam hiện đại.</p>

Quan Âm Thị Kính - Phần 1
Quan Âm Thị Kính - Phần 1
00:00
--:--