Truyện Cổ Andersen
Little Prince
Little Prince
<p>The Little Prince is a&nbsp;novella&nbsp;written and illustrated by French aristocrat, writer, and military pilot&nbsp;Antoine de Saint-Exupéry.</p>
Does A Kangaroo Has A Mother Too
Does A Kangaroo Has A Mother Too
<p>Of course they do—just like me and you!</p>
Chrysanthemum - Part 3
Chrysanthemum - Part 3
<p>Chrysanthemum&nbsp;is a young mouse who loves her unique name until she is teased about it by her classmates.</p>
Chrysanthemum - Part 2
Chrysanthemum - Part 2
<p>Chrysanthemum&nbsp;is a young mouse who loves her unique name until she is teased about it by her classmates.</p>
Chrysanthemum - Part 1
Chrysanthemum - Part 1
<p>Chrysanthemum&nbsp;is a young mouse who loves her unique name until she is teased about it by her classmates.</p>
The Little Match Girl - Part 2
The Little Match Girl - Part 2
<p>The story, about a dying child's dreams and hope, was first published in 1845.</p>
The Little Match Girl - Part 1
The Little Match Girl - Part 1
<p>The story, about a dying child's dreams and hope, was first published in 1845.</p>
The Bell - Part 2
The Bell - Part 2
<p>The Bell is&nbsp;a short story by Hans Christian Andersen, which was first published in 1845.</p>
The Bell - Part 1
The Bell - Part 1
<p>The Bell is&nbsp;a short story by Hans Christian Andersen, which was first published in 1845.</p>
Blueberries For Sal
Blueberries For Sal
<p>The adventures of a little girl and a baby bear while hunting for&nbsp;blueberries&nbsp;with their mothers one bright summer day.</p><p><br></p>
Năm Hạt Đậu - Phần 2
Năm Hạt Đậu - Phần 2
<p>Có năm hạt đậu trong một quả đậu. Hạt đậu màu xanh, quả đậu cũng màu xanh, vậy nên cả lũ cứ nghĩ rằng cả thế giới này cũng màu xanh nốt – và chuyện đó cũng hoàn toàn tự nhiên thôi. Quả đậu lớn dần, năm hạt đậu cũng lớn theo cho vừa với chỗ của mình, và cả bọn sắp thành hàng một. Bên ngoài, mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm cho quả đậu, còn mưa thì kỳ cọ cho quả đậu sạch bong. Ban ngày quả đậu ấm áp và dễ chịu, về đêm thì nó tối om, theo đúng lẽ thường phải thế. Năm hạt đậu ở bên nhau, và chúng cứ lớn dần, lớn dần lên. Càng lớn, năm hạt đậu càng mơ màng và tư lự tợn, vì cả bọn đều mơ hồ cảm thấy rằng hẳn cũng phải có việc gì khác cho mình làm chứ.</p>
Năm Hạt Đậu - Phần 1
Năm Hạt Đậu - Phần 1
<p>Có năm hạt đậu trong một quả đậu. Hạt đậu màu xanh, quả đậu cũng màu xanh, vậy nên cả lũ cứ nghĩ rằng cả thế giới này cũng màu xanh nốt – và chuyện đó cũng hoàn toàn tự nhiên thôi. Quả đậu lớn dần, năm hạt đậu cũng lớn theo cho vừa với chỗ của mình, và cả bọn sắp thành hàng một. Bên ngoài, mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm cho quả đậu, còn mưa thì kỳ cọ cho quả đậu sạch bong. Ban ngày quả đậu ấm áp và dễ chịu, về đêm thì nó tối om, theo đúng lẽ thường phải thế. Năm hạt đậu ở bên nhau, và chúng cứ lớn dần, lớn dần lên. Càng lớn, năm hạt đậu càng mơ màng và tư lự tợn, vì cả bọn đều mơ hồ cảm thấy rằng hẳn cũng phải có việc gì khác cho mình làm chứ.</p>
Five Peas - Part 3
Five Peas - Part 3
<p>There were five peas in one pod; the peas were green and the pod was green, and so they believed that the whole world was green-and that was absolutely right!</p>
Five Peas - Part 2
Five Peas - Part 2
<p>There were five peas in one pod; the peas were green and the pod was green, and so they believed that the whole world was green-and that was absolutely right!</p>
Five Peas - Part 1
<p>There were five peas in one pod; the peas were green and the pod was green, and so they believed that the whole world was green-and that was absolutely right!</p>
Người Em Đố Kị Và Thần Đèn - Phần 2
Người em đố kị và thần đèn
Little Prince
Little Prince
00:00
--:--