KIDPOD Chọn Lọc
Little Prince
Little Prince
<p>The Little Prince is a&nbsp;novella&nbsp;written and illustrated by French aristocrat, writer, and military pilot&nbsp;Antoine de Saint-Exupéry.</p>
Lý Bông Dừa
Lý Bông Dừa
<p>Dân ca cho thiếu nhi</p>
Does A Kangaroo Has A Mother Too
Does A Kangaroo Has A Mother Too
<p>Of course they do—just like me and you!</p>
Coco
Coco
<p>Aspiring musician Miguel, confronted with his family's ancestral ban on music, enters the Land of the Dead to find his great-great-grandfather, a legendary singer.</p>
Chrysanthemum
Chrysanthemum
<p>Chrysanthemum&nbsp;is a young mouse who loves her unique name until she is teased about it by her classmates.</p>
Sự Tích Cây Huyết Dụ
Sự Tích Cây Huyết Dụ
<p>Truyện Dân Gian Việt Nam</p>
Float Away
Float Away
<p>From album "Float Away"</p>
Tarzan
Tarzan
<p>from "Tarzan"</p>
Chiếc Hộp Mồi Lửa Thần Kỳ
Chiếc Hộp Mồi Lửa Thần Kỳ
<p>Chiếc Hộp Mồi Lửa Thần Kỳ</p>
Sự Tích Dưa Hấu
Sự Tích Dưa Hấu
<p>Truyện cổ tích Việt Nam&nbsp;Sự Tích Dưa Hấu</p>
Hush My Darling
Hush My Darling
<p>Hush My Darling</p>
Do You Like Broccoli Ice Cream
Do You Like Broccoli Ice Cream
<p>Album "Do You Like Broccoli Ice Cream"</p>
White Clouds & White Noise
White Clouds & White Noise
<p>This ambient track is designed to put distractions and stray thoughts at bay, and it carries the potential to facilitate mindfulness, relaxation, or deep focus.</p>
Sunsets
Sunsets
<p>These colorful and mellow melodies, mixed with percussive rhythms and balearic lounge music elements will add that extra spark to your dreamy sunset productions.</p>
Ashputtel
<p>Ashputtel&nbsp;is a folk tale with thousands of variants throughout the world.</p>
Con Rồng Cháu Tiên
<p>Xưa, ở miền đất Lạc Việt có một vị thần thuộc giống Rồng. Trong một lần giúp dân diệt trừ yêu quái, ngài đã gặp và kết duyên cùng vị Thần Nông. Ít lâu sau, nàng có thai và sinh ra cái bọc một trăm trứng. Trăm trứng nở ra một trăm người con hồng hào, lớn nhanh như thổi. Vì tập quán, tính tình khác nhau nên hai vợ chồng chia nhau người lên rừng, kẻ xuống biển, mỗi người mang theo năm mươi người con. Người con trưởng theo Âu Cơ, được tôn lên làm vua, xưng là Hùng Vương.</p>
Little Prince
Little Prince
00:00
--:--