Lý Bông Dừa

Lý Bông Dừa

<p>Dân ca cho thiếu nhi</p>

1
Hò Giã Gạo

Nghe thử 30s

03:40

2
Khúc Hát Ru Con

Nghe thử 30s

05:15

3
Lý Bông Dừa

Nghe thử 30s

01:34

4
Mẹ Ru Con Đến Giờ

Nghe thử 30s

02:59

Hò Giã Gạo
Hò Giã Gạo
00:00
--:--